Polska

Aktualności

Nowy przetarg DSR.

Trwa nabór do nowych programów DSR - prześlij nam swoje dane aby dowiedzieć się więcej lub skontaktuj się telefonicznie: +48 793 339 600

Twoja firma może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii

Polska stoi w obliczu poważnego problemu braku mocy, gdyż szczytowe zapotrzebowanie na moc w krajowej sieci elektroenergetycznej rośnie szybciej od zdolności jej wytworzenia. Zapotrzebowanie szczytowe w okresie letnim w każdym roku osiąga rekordowe poziomy, tylko od 2013 roku zapotrzebowanie wzrosło o prawie 2000 MW i przekroczyło już o 1000 MW poziom z roku 2015, kiedy kryzys energetyczny w okresie letnim spowodował wprowadzenie ograniczeń zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa i ograniczona została produkcja przemysłowa.

Aby rozwiązać ten problem, Polska musi zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię - zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo dostaw – poprzez dodatkowe źródła energii i mocy. Odpowiedź strony popytowej (z ang. Demand Side Response - DSR) jest innowacyjnym, efektywnym kosztowo i sprawdzonym sposobem zaspokojenia tej kluczowej potrzeby.

Duzi odbiorcy końcowi mogą być otrzymywać wynagrodzenie od EnerNOC za elastyczność, jaką mogą zaoferować w zużyciu energii elektrycznej.

The Capacity Market in the UK
Czym jest Demand Side Response (DSR)?

Potrzeba zaspokojenia zapotrzebowania szczytowego tradycyjnie była realizowana poprzez budowę kosztownych i rzadko używanych elektrowni. Odpowiedź po stronie popytu jest podobna do "wirtualnej elektrowni", gdzie duzi konsumenci energii zgadzają się na dostosowanie ich zużycia energii do potrzeb w krajowej sieci elektroenergetycznej. Uczestnicy programów DSR otrzymują płatności za swój udział, a także pośrednie korzyści, takie jak niższe koszty energii i emisje dwutlenku węgla, większa przewaga konkurencyjna oraz poprawa ciągłości funkcjonowania.

Przez lata wykorzystywania DSR w wielu krajach potwierdziły unikalne możliwości jakie oferuje ten program: jego skalowalność, efektywność, ekologiczność i niezawodność jako źródła mocy stabilizującego cały system energetyczny. Użytkownicy i operatorzy systemów energetycznych na całym świecie uruchamiają programy DSR w celu unikniecia budowy kosztownych i rzadko używanych źródeł wytwórczych i infrastruktury przesyłowej.

EnerNOC - Frequency Response
Nowe Programy Demand Response

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) przeprowadzają przetargi na nowe programy DSR: „Program Gwarantowany” oraz „Program Bieżący”

W ramach "Programu Gwarantowanego", przedsiębiorstwa przemysłowe i komercyjne w Polsce otrzymują wynagrodzenie za utrzymywanie gotowości do redukcji zużycia energii w określonych godzinach szczytowych na polecenie PSE w przypadkach deficytu mocy. Dodatkowo, za skuteczną realizację redukcji przysługuje dodatkowe atrakcyjne wynagrodzenie. Większość przedsiębiorstw posiada taką elastyczność – wystarczy stworzyć plan na potrzeby programu i być przygotowanym do jego skuteczną realizację, gdy będzie to potrzebne. Dzięki tej usłudze mogą nie tylko zarobić, ale także przyczynić się do zapewnienia stabilnych rezerw mocy.

W "Programie Bieżącym" uczestnictwo w redukcjach jest dobrowolne, a uczestnicy otrzymają wynagrodzenie jedynie za zrealizowane redukcje zapotrzebowania – Firmy, które nie mogą zapewnić stałego poziomu redukcji mocy w sezonie lub które nie zdążą się w terminie zapisać do „Programu Gwarantowanego” mogą realizować usługi DSR w ramach tego programu. Udział w obu programach DSR może stanowić przygotowanie do udziału w planowanym rynku mocy.

Jakie firmy mogą wziąć udział w programie

W programach DSR mogą wziąć udział firmy, które posiadają przyłączenie do sieci energetycznej na średnim bądź wysokim napięciu (co najmniej 1kV), oraz liczniki energii o rozdzielczości 1 kWh, z pamięcią profilu obciążenia oraz ze zdalną transmisją danych pomiarowych.

W programach mogą uczestniczyć firmy, posiadające w ramach instalacji odbiorczej generatory rezerwowe lub inne źródła wytwórcze, nawet jeśli okresowo mogą one wprowadzać energię do sieci.

Warto zaznaczyć, ze w przypadkach, gdy przedsiębiorca posiada obiekty w różnych miejscach, w programie mogą uczestniczyć wybrane bądź wszystkie zakłady spełniające powyższe kryteria.

Korzyści finansowe

Umożliwimy Państwu udział w Programach DSR prowadzonych przez PSE, w których płatności uzyskiwane są już za gotowość do redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną oraz za zrealizowane kWh redukcji w przypadku wezwania (PLN/kWh). Płatności za gotowość w PLN/kW – występują tylko w Programie Gwarantowanym - należne są za godziny programu, w których jest utrzymywana zdolność do redukcji zapotrzebowania. 

Dlaczego EnerNOC Polska?

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu potrafimy najbardziej efektywnie i bezproblemowo Państwa włączyć w programy DSR, znacząco także upraszczamy udział w tych Programach oraz chronimy przed ryzykiem wysokich kar w nich przewidzianych. Minimalny wolumen oferty redukcji dla PSE wynosi 10MW, my umożliwiamy uczestnictwo w Programach znacznie mniejszym odbiorcom.

Wymagania programu

  Sezon letni PSE Sezon zimowy PSE

Okresy programu

Lipiec – Wrzesień; Kwiecień – Czerwiec Październik - Marzec

Dni obowiązywania programu

Poniedziałek – Piątek Poniedziałek – Piątek

Najbardziej prawdopodobne okresy redukcji* 

10:00 – 18:00 16:00 – 20:00

*Dla odbiorców w programie gwarantowanym ewentualne wezwania do redukcji w tych okresach są obowiązkowe.

Jak działa przywołanie w programie Demand Side Response?

1. Otrzymanie powiadomienia

Kiedy operator systemu przesyłowego przewiduje brak wystarczających rezerw mocy wytwórczych wysyła sygnał do naszego Sieciowego Centrum Operacyjnego (NOC). Następnie wyślemy do Ciebie informację drogą telefoniczną, poprzez pocztą elektroniczną lub SMS, ze szczegółowymi instrukcjami w sprawie redukcji zapotrzebowania.

2. Reakcja

Po otrzymaniu powiadomienia o redukcji Twój obiekt zmniejszy zużycie energii elektrycznej (lub przełączy się na generator rezerwowy) zgodnie ze wstępnie określoną strategią redukcji zużycia energii. W uzgodnionych przypadkach EnerNOC może automatycznie realizować redukcję.

3. Uzyskaj wsparcie

Przed, w trakcie i po redukcji na żądanie, Sieciowe Centrum Operacyjne (NOC) pozostaje w kontakcie z Tobą. Personel centrum jest dostępny przez cały rok 24x365 oferując wsparcie również w języku polskim, które zapewnia osiągnięcie wysokiej niezawodności i zmaksymalizowanie Twoich korzyści finansowych.

 

 

Stań się uczestnikiem programu DSR To łatwe!

1. Zaplanuj strategię redukcji zużycia energii

​Pomogliśmy tysiącom naszych klientów projektować strategie redukcji energii, które uwzględniają ich unikalne procesy operacyjne, obawy oraz urządzenia. Zawsze stawiamy na pierwszym miejscu komfort i bezpieczeństwo uczestników.

2. Przeprowadź test dyspozycyjności

Prowadzimy symulowaną redukcję zapotrzebowania, aby potwierdzić Twoją gotowość do wykonania, gdy otrzymasz wezwanie do redukcji.

 

3. Gotowość do redukcji

Po spełnieniu wszystkich wymagań oficjalnie zapisujemy Państwa do programu i są Państwo uznani za "gotowych do działania".

4. Podjęcie działań po wezwaniu

Dzięki starannej pracy przygotowawczej między nami a Twoim zespołem proces wdrożenia programu redukcji jest prosty i możesz zmaksymalizować swoje przychody.

 
EnerNOC: Globalny lider w dziedzinie DSR, ze znajomością rynku lokalnego

EnerNOC ma 15-letnie doświadczenie w programach DSR i działa w 50 programach w 10 krajach na całym świecie, dzięki czemu jesteśmy największym i najbardziej doświadczonym agregatorem DSR na świecie. Ponad 14 000 obiektów komercyjnych i przemysłowych o łącznej zdolności do redukcji zapotrzebowania o mocy ok. 6,8 GW współpracuje z EnerNOC i korzysta ze sprawdzonych metod pozwalających na osiąganie korzyści z programów DSR.

Oprócz wykorzystywania naszych najlepszych doświadczeń ze świata , EnerNOC angażuje się w inwestowanie w wiedzę na temat lokalnych rynków, koncentrując się na sukcesie klientów. Naszym celem jest umożliwienie Państwu skutecznego uczestnictwa w DSR, co obejmuje pomoc w zrozumieniu i spełnieniu wymagań PSE, ochronę przed zagrożeniami i karami, a także zmniejszenie kosztów i wysiłków związanych z wdrożeniiem programu. Dostarczamy niezbędnych wskazówek i informacji, które pozwolą Ci maksymalnie zwiększyć swój udział, skupiając się na podstawowej działalności firmy.

Aby znaleźć informacje o możliwościach kariery w EnerNOC Polska prosimy odwiedzić stronę Oferty pracy na naszej stronie. Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: Business Development Manager

Aby uzyskać więcej informacji proszę o kontakt:

biuro@enernoc.com
+48 793 339 600
EnerNOC Polska sp. z o.o.
Warszawa, ul. Złota 59
(budynek Lumen, 9 piętro)