Polska

Twoja firma może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii

Polska stoi w obliczu poważnego problemu braku mocy, gdyż szczytowe zapotrzebowanie na moc w krajowej sieci elektroenergetycznej rośnie. Na przykład w 2016 r. letni szczyt zapotrzebowania był o 448 MW (moc potrzebna do zasilenia w energię elektryczną ponad 300 000 domów) wyższy niż poprzedni rekordowy szczyt w 2015 r., kiedy kryzys energetyczny w okresie letnim spowodował wprowadzenie ograniczeń zużycia energii przez przedsiębiorstwa i ograniczona została produkcja przemysłowa.

Aby rozwiązać ten problem, Polska musi zaspokoić rosnący zapotrzebowanie na energię - zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo dostaw – poprzez dodatkowe źródła energii i mocy. Odpowiedź strony popytowej (z ang. Demand Side Response - DSR) jest innowacyjnym, efektywnym kosztowo i sprawdzonym sposobem zaspokojenia tej kluczowej potrzeby

Duzi odbiorcy końcowi mogą być otrzymywać wynagrodzenie od EnerNOC za elastyczność, jaką mogą zaoferować w zużyciu energii elektrycznej.

The Capacity Market in the UK
Czym jest Demand Side Response (DSR)?

Potrzeba zaspokojenia zapotrzebowania szczytowego tradycyjnie była realizowana poprzez budowę kosztownych i rzadko używanych elektrowni. Odpowiedź po stronie popytu jest podobna do "wirtualnej elektrowni", gdzie duzi konsumenci energii zgadzają się na dostosowanie ich zużycia energii do potrzeb w krajowej sieci elektroenergetycznej. Uczestnicy programów DSR otrzymują płatności za swój udział, a także pośrednie korzyści, takie jak niższe koszty energii i emisje dwutlenku węgla, większa przewaga konkurencyjna i odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw oraz poprawa ciągłości działania.

Przez lata wykorzystywania DSR w wielu krajach potwierdziły unikalne możliwości jakie oferuje ten program: jego skalowalność, efektywność, ekologiczność i niezawodność jako źródła mocy stabilizującej cały system. Użytkownicy i operatorzy systemów energetycznych na całym świecie uruchamiają programy DSR w celu unikniecie budowy kosztownych i rzadko używanych źródeł wytwórczych i infrastruktury przesyłowej.

EnerNOC - Frequency Response
Nowy Polski Program Demand Response

Dnia 8 marca Polskie Sieci Energetyczne ogłosiły przetarg na nowy program DSR „IP-DSR Program gwarantowany”, w którym zarówno przedsiębiorcy przemysłowi jak również firmy z innych branż maja otrzymywać płatności za gotowość redukcji zużycia energii w określonych godzinach. Większość przedsiębiorstw posiada taka zdolność – wystarczy stworzyć plan na potrzeby programu i być gotowym by go wykonać, gdy będzie to konieczne. 

Jakie firmy mogą wziąć udział w programie

Przedsiębiorcy, którzy posiadają przyłączenie do sieci energetycznej na średnim bądź wysokim napięciu (co najmniej 1kV), z rozdzielczością 1 kWh, pamięcią profilu obciążenia oraz zdalną transmisją danych pomiarowych mogą wziąć udział w Programie. Z udziału w nowym Programie gwarantowanym mogą skorzystać również przedsiębiorcy, posiadający w ramach instalacji odbiorczej generatory rezerwowe lub inne źródła wytwórcze, nawet jeśli okresowo mogą wprowadzać energię do sieci.

Warto zaznaczyć, ze w przypadkach, gdy przedsiębiorca posiada zakłady w różnych miejscach, w programie mogą uczestniczyć wybrane bądź wszystkie zakłady spełniające powyższe kryteria

Wymagania programu

  Sezon letni PSE Sezon zimowy PSE
Czas trwania programu Lipiec – Wrzesień; Kwiecień – Czerwiec Październik - Marzec
Dni obowiązywania programu Poniedziałek – Piątek Poniedziałek – Piątek
Godziny programu 10:00 – 18:00 16:00 – 20:00
Testy sprawdzające 1 1
Maksymalna liczba przywołań 7* 7*

 

* Zgodnie z zasadami programu PSE. Możesz mieć możliwość zmniejszenia tego z EnerNOC.

Oczekiwane płatności

Umożliwimy Państwu udział w Programie Gwarantowanym, w którym płatności uzyskiwane są już za gotowość do redukcji zapotrzebowania (na energie elektryczna). Płatności te (PLN/kW) wyliczane są za każda godzinę, w której jest zdolność do redukcji zapotrzebowania. W przypadku wezwania do redukcji dodatkowo firma otrzyma płatności za każdą kWh redukcji.

Harmonogram:

Aby wziąć udział w tym sezonie letnim 2017 i w sezonie zimowym 2017/18, należy wziąć udział w przetargu, na który oferty są składane w dniu 5 maja 2017 roku. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wyrazić zainteresowanie i rozpocząć drogę do uczestnictwa w tym programie.

Jak działa przywołanie w programie Demand Side Response?

1. Otrzymanie powiadomienia

Kiedy operator systemu przesyłowego przewiduje brak wystarczających rezerw mocy wytwórczych wysyła sygnał do naszego Centrum Operacyjnego Sieci (NOC). Następnie wyślemy do Ciebie informację drogą telefoniczną, poprzez pocztą elektroniczną lub SMS, ze szczegółowymi instrukcjami w sprawie redukcji zapotrzebowania.

2. Reakcja

Po otrzymaniu powiadomienia o redukcji twój obiekt zmniejszy zużycie energii elektrycznej (lub przełączy się na generator rezerwowy) zgodnie ze wstępnie określoną strategią redukcji zużycia energii. W uzgodnionych przypadkach EnerNOC może automatycznie realizować redukcję.

3. Uzyskaj wsparcie

Przed, w trakcie i po redukcji na żądanie, Sieciowe Centrum Operacyjne (NOC) pozostaje w kontakcie z Tobą. Personel centrum jest dostępny 24x365, oferując wielojęzyczne wsparcie, które zapewnia osiągnięcie wysokiej niezawodności i zmaksymalizowanie Twoich korzyści finansowych.

 

 

Stań się uczestnikiem programu DSR To łatwe!

1. Zaplanuj strategię redukcji zużycia energii

​Pomogliśmy tysiącom naszych klientów projektować strategie redukcji energii, które uwzględniają ich unikalne procesy operacyjne, obawy oraz urządzenia. Zawsze stawiamy na pierwszym miejscu komfort i bezpieczeństwo uczestników.

2. Uruchom test dyspozytorski

Prowadzimy symulowaną redukcję zapotrzebowania, aby zapewnić Ci gotowość do wykonania, gdy otrzymasz wezwanie do redukcji.

3. Gotowość do redukcji

Po zakończeniu testu oficjalnie zapisujemy się do programu i zostaniemy uznani za "gotowych do działania".

 

 
EnerNOC: Globalny lider w dziedzinie DSR, z wiedzą na temat rynku lokalnego

EnerNOC ma 13-letnie doświadczenie w programach DSR i działa w 50 programach na 11 rynkach na całym świecie, dzięki czemu jesteśmy największym i najbardziej doświadczonym agregatorem DSR na świecie. Ponad 14 000 obiektów komercyjnych i przemysłowych o łącznej zdolności do redukcji zapotrzebowania o mocy 6,8 GW współpracuje z EnerNOC i korzysta ze sprawdzonych metod pozwalających na osiąganie korzyści z programów DSR.

Oprócz wykorzystywania naszych globalnych najlepszych praktyk, EnerNOC angażuje się w inwestowanie w wiedzę na temat lokalnych rynków, koncentrując się na sukcesie klientów. Naszym celem jest umożliwienie Państwu skutecznego uczestnictwa w DSR, co obejmuje pomoc w zrozumieniu i spełnieniu wymagań PSE, ochronę przed zagrożeniami i karami, a także zmniejszenie kosztów i wysiłków związanych z uruchamianiem. Dostarczamy niezbędnych wskazówek i informacji, które pozwolą Ci maksymalnie zwiększyć swój udział, skupiając się na podstawowej działalności firmy.

Aby uzyskać więcej informacji proszę o kontakt

Jacek Misiejuk, Dyrektor EnerNOC Polska
EnerNOC Polska sp. z o.o.
Warszawa, ul. Złota 59 (budynek Lumen, 9 piętro)
+48 603 333 483 | biuro@enernoc.com